Tuesday, August 5, 2008

Sunya Sunya Mehfilit, Suresh Bhat, Lata Mangeshkar

सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या
तुझेच मी गीत गात आहे
अजुन ही वाटते मला की
अजून ही चांद रात आहे
कळे ना मी पाहते कुणाला
कळे ना हा चेहरा कुणाचा
पुन्हा पुन्हा भास होत आहे
तुझे हसू आरशात आहे
सख्या तुला भेटतील माझे
तुझ्या घरी सूर ओळखीचे
उभा तुझ्या अंगणी स्वरांचा
अबोल हा पारिजात आहे
उगीच स्वप्नांत सावल्यांची
कशास केलीस आजर्वे तू
दिलेस का प्रेम तू कुणाला
तुझ्याच जे अंतरात आहे

Chandanyat firtana lyrics. Asha Bhosle, Suresh Bhat

Chandanyaat firtana

चांदण्यात फिरताना माझा धरलास हात
सखया रे आवर ही सावर ही चांदरात
निजलेल्या गावातून आले मी एकटीच
दूर दिवे कळलावे पडले मागे कधीच
या इथल्या तरुछाया पण सारे जाणतात
सांग कशी तुजविणाच पार करु पुनवपूर
तुज वारा छळवादी अन् हे तारे फितूर
श्वास तुझा मालकंस, स्पर्श तुझा पारिजात
जाऊ चल परत गडे, जागले न घर अजून
पण माझी तुळस तिथे गेली हिरमसून
तुझिया नयनात चंद्र, माझ्या हृदयी प्रभात

Sunday, August 3, 2008

Bhatukli chya khela madhli-भातुकलीच्या खेळामधली

भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणिक राणी
अर्ध्यावरती डाव मोडला, अधूरी एक कहाणी
राजा वदला मला समजली, शब्दावाचून भाषा
माझ्या नशिबासवे बोलती, तुझ्या हातच्या रेषा
का राणीच्या डोळा तेव्हा दाटूनी आले पाणी
राणी वदली बघत एकटक, दूरदूरचा तारा
उद्या पहाटे, दुसरा वाहता, दुज्या गावचा वारा
पण राजाला उशिरा कळली, गूढ अटळ ही वाणी
तिला विचारी राजा का हे जीव असे जोडावे
का दैवाने फुलण्याआधी, फुल असे तोडावे
या प्रश्नाला उत्तर नव्हते राणी केविलवाणी
का राणीने मिटले डोळे, दूरदूर जाताना
का राजाचा श्वास कोंडला, गीत तिचे गाताना
वार्‍यावरती विरुन गेली, एक उदास विराणी

Hichi Chal Turu Turu Lyrics- ही चाल तुरुतुरु

ही चाल तुरुतुरु
उडती केस भुरुभुरु
डाव्या डोळ्यांवर बट्टा ढळली
जशी मावळत्या उन्हात
केवड्याच्या बनात
नागीन सळसळली ! २ !
इथ कुणी आसपास ना
डोळ्यांच्या बोनात हास ना
तु जरा मा़झ्याशी बोल ना
ओठांची मोहर खोलना
तु लगबग जाता
माग वळुन पाहता
वाट पावलात अडखळली
जशी मावळत्या उन्हात
केवड्याच्या बनात नागीन सळसळली !!
उगाच भुवयी ताणुन उगाचा रुसवा
आणुनपदर चाचपुण हाताण
ओंठ जरा दाबीशी दातान
हा राग जीवघेना होता
खोटा तो बहाना
आता माझी मला भुल कळली
जशी मावळत्या उन्हात
केवड्याच्या बनात नागीन सळसळली !!
ही चाल तुरुतुरु
उडती केस भुरुभुरु
डाव्या डोळ्यांवर बट्टा ढळली
जशी मावळत्या उन्हात
केवड्याच्या बनात नागीन सळसळली !!

Marathi Songs Blog Introduction

namaskaar mandali....

Aaj internet(संकेतस्थळावर) var khoop saaare marathi( मराठी) related sites athwa blogs ahet.
Aaaj me tashyach prakarcha blog suru karat ahe...

Orkut var Marathi Songs Download navachi ashich mee ek community suru keli ahe ani aaj 3500 hajar marathi mitra mandali songs/request ani post karat astaat.
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2082399

Me yaa site var marathi lyrics pan post karat rahin...

Dhanyawad...